Förlaget BevaraMinnen

omslagwI maj 2015 kom min första bok ut i serien Möcklös historia. Den handlar om Torp, torpare och lägenheter på Möcklö, där jag bor sedan 2005.

Möcklös gårdar och hus

Nu pågår arbetet med att göra del 2 i serien, som kommer att handla om gårdarnas historia, undantagshusen samt verksamheterna som funnits på Möcklö, såsom mack, missionsförsamling, brovaktare.

Jag tänker mig även att gå en runda på dagens Möcklö och titta på dagens hus historik, för att få en komplett bild av hur man levt på Möcklö.

I samband med utgivningen av gårdsboken kommer även en reviderad upplaga av Torpboken!

Larsa-Siljas Mia på Möcklö

Förlaget kommer även att ge ut en historisk roman, baserat på en verklig händelse. Skrivandet pågår för fullt.