Förlaget BevaraMinnen

omslagw2020 var året jag skulle göra klart alla 3 Möcklö-böckerna, men det blev inte så. Coronan och en neurologisk sjukdom som äter all min extra tid har ställt till det.
Läget 24 okt 2020:
Gårdsboken 70% färdig
Torpbok 2a upplagan 90% färdig
Romanen Mia på Möcklö 75% färdig, redigering återstår

I maj 2015 kom min första bok ut i serien Möcklös historia. Den handlar om Torp, torpare och lägenheter på Möcklö, där jag bor sedan 2005.

Möcklös gårdar och hus

Nu pågår arbetet med att göra del 2 i serien, som kommer att handla om gårdarnas historia, undantagshusen samt verksamheterna som funnits på Möcklö, såsom mack, missionsförsamling, brovaktare.

Jag tänker mig även att gå en runda på dagens Möcklö och titta på dagens hus historik, för att få en komplett bild av hur man levt på Möcklö.

I samband med utgivningen av gårdsboken kommer även en reviderad upplaga av Torpboken!

Sedan jag fick en anställning med hög arbetsbelastning säsongsvis har tyvärr arbetet med gårdsboken fått stå tillbaka för de andra uppdrag jag har i mitt företag, varför det inte finns någon konkret tidsplan på när Gårdsbok eller Torpbok upplaga 2 kommer att komma ut.

Larsa-Siljas Mia på Möcklö

Förlaget kommer även att ge ut en historisk roman, baserat på en verklig händelse. Skrivandet pågår för fullt och går nu in i redigerings- och kompletteringsfas (dec 2018).

Ge ut din släktbok!

Har du egen släktforskning som du skulle vilja ha ut i bokform erbjuder BevaraMinnen dig hjälp att skapa tryckoriginal utifrån din redigerade släktbokstext. Din släktbok trycks sedan med print-on-demand i privat upplaga.