Gölen vid Möcklö

Många av de yngre Möcklö-borna vet nog inte att en stor del av det låg-länta området på norra Möcklö och norrut mot Säby är taget från havet.

Området som invallades hette Gölen .

Invallning

Jag har lagt in en del av ett sjökort som är tryckt så sent som 1980 och där syns fortfarande en del av det området markerat med blått som egentligen betyder att det är en vattenyta.

Det invallades i början på 1930-talet. Då byggdes en vall över sundet vid Lillö , en pumpstation och en liten skyddsvall som syns längs gamla vägen norr om bensinmacken. Därigenom sänktes havsnivån flera meter.

Jag har lagt till platsen för vallen med rött och den ungefärliga yttre gränsen för det invallade området som blev brukbar åkerjord med orange.

Området dränerades och ett stort öppet dike grävdes för att av-vattna hela området.

Det blev fin åkerjord , torvmull med en botten av lera, utan stenar som annars är så vanligt på Möcklö.

Numera är området mycket beväxt med björkskog och en stor del på Säby-sidan är lagt i träda.

När jag arbetade hos Göte Johansson i början av 1950-talet var det på åkrar som tillhörde det invallade området både norr om gården vid pumpstationen och på det som kallades Västra gärde öster om där vägen till öarna går nu.

Då träffade vi ofta Hjalmar Håkansson som var tillsyningsman för pumpstationen. Han gick nästan dagligen över Götes gård till pumphuset för att se om pumparna fungerade.

Göte berättade att tegelrören som användes till dräneringen kom med skuta till bryggan och de flesta var från tegelbruket i Hallarum.

Jag hörde för en tid sedan att Sveriges lägsta punkt ligger i Kristianstad och det området innanför vallen vid Lillö är nog också en av Sveriges lägsta punkter eftersom den ligger flera meter under havets nivå.

Det är inte bara Holländarna som har tagit mark från havet utan det finns på närmare håll för oss som har anknytning till Möcklö.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.