Hembygds- och fastighetsforskning

Det var oundvikligt att jag skulle börja forska om hembygden också som ett led i det historiska intresse släktforskningen väckte och att jag flyttade ut på landet.

Egentligen har hembygdsforskningen pågått under en längre period, men först nu kom jag mig för att låta den ta plats här på BevaraMinnen också.

Jag började vara aktiv i Senoren-Möcklös samhällsförening för 10-15 år sedan och körde bland annat en torpinventering på Möcklö som sedan blev bok 2015. När samhällsföreningen hade begränsat intresse för historia gick jag istället över och blev aktiv i Östra Blekinge Hembygdsförening på olika sätt. 2022 sitter jag som vice ordförande i deras styrelse, är redaktör för medlemsbladet och ansvarar för arkiv och bibliotek. Vi har många dokumentationsprojekt igång också, och jag lär mig nya saker om hembygden varje dag.

Jordebok 1825

0
Jag frågade en duktig släkt- och fastighetsforskare om det där med skatteköp häromsistens. Det har varit lite för krångligt för mig att försöka reda...