Ordlista

absolverad
förkortas oftast abs. fått syndaförlåtelse
När kvinnan fött barn räknades hon som oren och fick inte lämna hemmet (!) förrän hon blivit kyrktagen och åter fick vara med i kyrkan. abs. uppges ofta som ett datum i födelseboken, och ceremonien utfördes ca 40 dagar efter barnets födelse.

ana
släkting i nedstigande led (mor-far)
Beskriver de släktingar du har i rakt nedstigande led, föräldrar, mor- och farföräldrar. Anfader och anmoder utgår från samma ord.

anförlust
förlädrarparet finns registrerade på annan gren
När en ana eller ett syskon till en ana dyker upp på flera grenar uppstår en så kallad anförlust, eftersom fortsättningen på grenen blir identisk med en annan gren i ditt släktträd.

dna
den arvsmassa vi får med oss från våra föräldrar

dräng
förkortas dr. ogift man eller manlig anställd, i lysningsnotiser avses oftast den första betydelsen.

ejusdem
Förkortas ejusd. samma dag/månad

födorådstagare
person som har fri bostad och vissa naturaförmåner enligt avtal – gamla tiders ”pensionssystem”
När barnen tog över gården sattes föräldrarna ofta ”på undantag”. De kunde bo i en undantagsstuga och fick även mat och kläder enligt ett visst avtal. Det var deras familj (eller familjen som ev. köpte/tog över en gård) som såg till så att de äldre försörjdes. Man kan likna det vid ett pensionssystem.

förgångsman
Se födorådstagare

husförhörslängd
folkbokföringsbok med betyg från husförhören
Så kallas den bok kyrkan förde över hela sin församlings innevånare, hushåll för hushåll, i samband med de husförhör som utfördes runt om i socknen.

håll och styng
lunginflammation
äldre beskrivande dödsorsak, oftast avseende det vi idag kallar lunginflammation

Ibidem
Förkortas ofta ibid. eller ibm. Samma plats
Samma plats som ovan eller som nämndes före i texten för t.ex. dopvittnen. Jämför med de ”fnuttar” vi ofta använder idag för att upprepa något på nästa rad.

inhyses
förkortas in./inh./inhys. inneboende i hus eller på annans ägor
Vanligt t.ex. när kvinnor blev änkor, att de bodde kvar på makens ”arbetsplats”-gård och fick då tillägget inhysesänka.

piga
ogift kvinna eller anställd
ogift hemmadotter eller kvinnlig anställd – tjänstehjon. I vigsel- och lysningsboken avses oftast civilståndet.

proband
den person en släktutredning utgår ifrån, Första personen i ett s.k. släktträd, generation 0.

undantag
Se födorådstagare

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.