Släktarkivet

Jag provar projektdatabasen Airtable för att organisera släktarkivets material efter tips i den här artikeln. Det som är gjort är gjort och komplett blir det aldrig! Här sparar man infon i en tabell och kan visa hur man vill. Jag valde att samla bilderna på personarkiv.