Uppdragsforskning

2020-2023: Jag har paus från nya uppdrag
tills jag blivit färdig med mina egna Möcklö-böcker.
Förfrågningar läggs på kölista.

Uppdragsforskning – jag släktforskar åt dig!
Har du alltid velat släktforska, men börjar inse att du aldrig kommer att få tiden? Vill du visa dina barn och barnbarn var du och de kommer ifrån?
Jag erbjuder uppdragsforskning där du får en bok att bläddra i för att titta på alla anfäder.

Paket:
Grundforskning [3 generationer][4 generationer][Påbyggnadspaket]
Släktbok till tryckning [hjälp med sättning och layout]
Specialforskning (ex. efternamn) – tidUtökad släktutredning eller forskarhjälp – tid

Grundforskning 3 generationer – 5500 kronor (inkl. moms)

Här forskar jag fram 3 generationer från dina föräldrar födda på 1900-talet (15 st mor- och farföräldrar bakåt). Du når då ungefär till födda runt 1850,  det kan variera kraftigt beroende på generationslängden och om dina anor är yngst eller äldst i syskonskaran. Du får reda på namn, födelse- och dödsinformation, vigseldatum och barnens uppgifter. Syskon antecknas under tiden de bor kvar hemma. Du får även reda på var familjerna bott och vad fadern haft för sysselsättning (och i den mån modern varit annat än piga och hustru).

En skriftlig rapport med angivna källor ingår i paketet (värde 300 kronor).

tradGrundforskning 4 generationer – 9500 kronor (inkl. moms)

Här forskar jag fram 4 generationer från dina föräldrar födda på 1900-talet (30 st mor- och farföräldrar bakåt – se bilden till höger). Du når då ungefär till födda runt 1800-1850,  det kan variera kraftigt beroende på generationslängden och om dina anor är yngst eller äldst i syskonskaran. Du får reda på namn, födelse- och dödsinformation, vigseldatum och barnens uppgifter. Syskon antecknas under tiden de bor kvar hemma. Du får även reda på var familjerna bott och vad fadern haft för sysselsättning (och i den mån modern varit annat än piga och hustru).

En skriftlig rapport med angivna källor ingår i paketet (värde 300 kronor).

Allmän info forskningspaketen

Ibland händer det att källor inte finns, det har brunnit i kyrkorna, en okänd far inte går att spåra, varför jag inte kan garantera ett visst antal personer i det framforskade.

De grunduppgifter jag behöver från dig för att kunna börja är dina föräldrars kompletta namn och födelsedatum. Är dina föräldrar födda efter 1945 och lever än, behöver jag troligen deras föräldrars namn och födelsedata för att snabbt komma igång. Sverige har 70 års sekretess på personuppgifter så jag kommer som forskare bara åt födelseböcker före 1947 nu 2018, där jag får reda på föräldrarnas namn).

Resultatet presenteras i en limbunden A4-bok med mattlaminerat omslag. Extra rapporter kostar 300 kronor styck.

För att göra din forskning roligare och mer levande är det jättebra om du kan hjälpa till att samla in uppgifter från dina nu levande släktingar, som kanske kan ge värdefull information om gåtor och frågetecken som kan dyka upp under forskningen. Även släktanekdoter visar sig ofta innehålla korn av sanning som kan lösa knutar och gåtor på vägen – och de är självklart roliga att dokumentera oavsett sanningshalten! Tänk efter vad du tycker är trevligt och kul – det är det du vill ha bevarat till dina efterlevanden!

Påbyggnadspaket Uppdragsforskning – 6250 kronor (inkl. moms)

Jag har för vana att titta efter

  • bouppteckningar
  • kartor
  • soldatregister

och liknande efter hand som spännande infallsvinklar dyker upp. Vill du gå längre tillbaka än de 4 generationerna eller få mer material än i grundpaketet, som i princip bara innehåller kyrkboksmaterial, kan du köpa ett påbyggnadspaket direkt, så kommer detta med i din rapport också.

Vill du hellre använda dig av tidsbaserad forskning istället för att betala för grundpaketet, och själv bestämma under arbetets gång om vi ska gå vidare går det såklart bra!

Släktbok till tryckning – 3495 kr (inkl moms, exkl bokkostnad)

Har du forskat fram en massa om din släkt själv och skulle vilja göra en släktbok av resultatet? Mitt förlag BevaraMinnen hjälper dig gärna! Du levererar din skrivna text och de bilder, foton, utdrag m.m. du vill ha med i din bok. Hör gärna av dig tidigt i din skrivprocess så vi kan prata om formatmallar i ditt skrivprogram för att förenkla processen till tryckoriginal sedan.

Detta ingår i paketet

  • tryckbar pdf av din släktrapport eller släktbok med sidnumrering, enkel innehållsförteckning om du har rubriker som passar för det och försättsblad
  • formgivet omslag efter mitt förlags grafiska profil.

Du betalar för mallarbetet med texten, formgivning av omslaget och hjälp med uppladdning till tryckeri och beställning av böcker i paketet. Jag vill ha ett exemplar av den färdiga boken i mitt referensbibliotek.

Detta tillkommer:

  • Priset för tryckning av boken tillkommer + frakt från tryckeriet. För en bok i A4-format med 150-200 sidor kostar detta ca 300 kronor inkl. moms per bok (2019).
  • Det rekommenderas att du även tar ett provtryck att korrläsa, så du tänker på kostnaden för detta.
  • Vill du publicera boken offentligt med ISBN-nummer och hamna i Kungliga Bibliotekets katalog och referensbibliotek (ca 350 kr), kunna sälja boken på e-handlar o.d. kostar detta också extra avgifter.

Specialforskning – t.ex. efternamnsutredning och utländsk forskning

Om du vill ha hjälp att ta reda på var ditt efternamn kommer ifrån eller se om du verkligen har adlig släkt som skrönan säger, eller någon annan slags specialinriktad forskning snickrar vi tillsammans ihop ett lämpligt paket. Jag gör en tidsbedömning utifrån min erfarenhet av liknande uppdrag och du betalar ett timpris där vi avtalar timmar efter hand och jag lägesrapporterar under forskningens gång.

Jag utför även släktforskningsuppdrag i Danmark, Norge, Finland och andra länder i mån av tillgängliga onlinekällor. Även detta sker på timbasis med avtal efter hand som forskningen fortgår. Dessa länders ”kyrkböcker” påminner mycket om våra svenska, med en viktig skillnad: motsvarigheten till våra husförhörslängder saknas, varför det är lite svårare att spåra en person från vaggan till graven om personen/familjen flyttat på sig. Undantaget är tidigare det svenska Finland, men där är sekretessen så lång att onlinekällorna tar slut runt 1850. Folkräkningar/censuses kan komma för glest och man tappar lätt bort personer och kan behöva handbläddra efter dem.

Utökad släktutredning eller forskarhjälp

Blir du biten efter grundforskningen och vill veta mer om din släkt hjälper jag dig gärna bakåt i tiden eller kikar närmre på vissa personer. Den här tjänsten vänder sig även till dig som forskar själv och kanske behöver hjälp med detektivarbete eller nya friska ögon som kan hitta saker du själv kanske missat i källorna.

Jag jobbar då med timtaxa, och vi avtalar i förväg hur många timmar jag ska lägga på varje pass. Det blir inga obehagliga överraskningar på räkningen!

I den utökade släktforskningen kan jag även komplettera med anteckningar från tillgängliga soldatregister, emigrantkällor, dina historier och annat material som hjälper till att ge dina släktingar liv.

Alla priser på den här sidan anges inkl. moms
Uppdelad betalning erbjuds gärna!