Walfrid Gustafsson

Walfrid Gustafsson var min mormors far. Han föddes 1881 i Oderljunga och omkom i en arbetsplatsolycka 1925, när min mormor var 10 år gammal. Hans första år som vuxen har varit lite svåra att spåra, och han verkade ha ett ganska omkringflackande liv. Han står skriven både som sjöman och arbetare innan han gifter sin med Anna och de bildar familj.

Det har alltid funnits en hel del hysch-hysch runt Walfrid och hans liv. Han levde under en hård tid, och skvallret säger att han var alkoholiserad. Detta är inget någon som minns vill prata om nu, eftersom det fortfarande anses skamligt och det säkert inte var någon lätt situation för familjen då heller – precis som idag.

Walfrids första år på torpet Skingeröd i Oderljunga församling Källor
Walfrid föddes den 20 januari 1881 i Oderljunga församling, av mamma Petternilla Christiansdotter och pappa Gustaf Eliasson.

Ur födelseboken (Oderljunga SCB 1879-1887):
”Walfrid Gustafsson f 20/1-1881 3:e barnet Ex
far: Gustaf Eliasson Torpare/Bonde Skingeröd 34 år
mor: Peternilla Kristiansdotter 28 år gifta i 5 år”

Oderljunga SCB 1879-1887
Han hade två äldre bröder, Carl Emil (1875 – 1894) och Carl Hjalmar (f. 1877), och fick sedan tre yngre bröder (Frans f.1883, Axel Wilhelm f.1888 och Fabian Leonard Ferdinand 1891-1895) och två systrar (Anna Maria f. 1895 och Clara Theresia f. 1898), de tre senaste bara halvsyskon.

Familjen bodde i Oderljunga på Skingeröd No 2, där pappa Gustaf var torpare. När Walfrid är 4 år får den unga familjen ge upp torparlivet och flyttar till Allerum i mars 1885.

Oderljunga B:2
”28/3-1885 nr 4 Ut
fr. p. 176 Skingeröd 2 till Allerum
Torp Gustaf Eliasson och dess Hustru Peternilla Kristiansdotter med minderåriga barn Carl Emil, Carl Hjalmar, Walfrid, Frans.”

Oderljunga B:2
Den lilla familjen blir inskriven i Allerums församling i november samma år. Jag tror dock inte familjen bodde på vägarna mellan mars och november – det var snarare så att inflyttarna skrevs in runt den gamla traditionella flyttningshelgen.

Allerum B:5
”7/11-1885
nr 38 St.Dr Gustaf Eliasson fr. Oderljunga t. Pilshult
nr 39 Hustru Peternilla Kristiansdotter
deras barn Carl Emil, Carl Hjalmar, Walfrid, Frans.”

Allerum B:5
Flyttningsattester 123
Statare och inhysefolk i Allerum
Pappa Gustaf fick jobb som statardräng på Pihlshult under två år, och flyttade sedan till Laröd No1 1887. I Laröd dör Gustaf 26 september 1889 av bukhinneinflammation, endast 43 år gammal.
Mamma Petternilla står själv med 5 barn, varav yngsta är 1,5 år.
Allerum A1:15
Pilshult 1885-1887
Laröd No1 1887-1889
Mamman flyttar till Sperlinge redan i november och blir inhyseänka. 2 år senare föds oäktingen Fabian Leonard Ferdinand. Lilla Fabian blir bara 4 år, och dör i lunginflammation. Familjen har då flyttat vidare till Ry No 2, där Anna Maria och Clara Theresia föds. Allerum A1:15
Sperlinge No2 4/11-1889 – 1892
Allerum A1:16
Ry No 2
I Sveriges befolkning 1890 står familjen med på Sperlinge nr 2:

Post 2293455
Walfrid
f. 1881 i Oderljunga (Kristianstads län, Skåne)
s.
Pojke, barn i familjen
Sperlinge nr 2 Allerum (Malmöhus län, Skåne)


Födelseort i källan: Oderljunga Kr.

I familjen ingår:
Christiansdtr, Peternilla f.1853 (mor)
Carl Hjalmar f.1877 (barn)
Walfrid f.1881 (barn)
Frans f.1883 (barn)
Axel Wilhelm f.1888 (barn)

Sveriges befolkning 1890 (CD)
I Sveriges befolkning 1900 är Walfrid med på Ry2:

Post 1046828
Gustafsson, Walfrid
Inhysesdräng
f. 1881 i Oderljunga (Kristianstads län, Skåne)

Pojke, ensam i familjen
Ry nr. 2 Allerum (Malmöhus län, Skåne)


Födelseort i källan: Oderljunga Kristianstads län

Modern Peternilla med 3 barn finns också med på Ry nr 2 (annan sökning)

Post 1046823
Christiansdotter, Peternilla
f. 1853 i Oderljunga (Kristianstads län, Skåne)
Änka, mor i familjen
Ry nr. 2 Allerum (Malmöhus län, Skåne)

Fattighjon, vårdade å Allerums m. fl. socknars gemensamma fattigvårds och arbetsinrättning.


Födelseort i källan: Oderljunga Kristianstads län

Barn:
Axel Wilhelm f. 1888 (barn)
Anna Maria f.1895 (barn)
Clara Theresie f. 1898 (barn)

Sveriges Befolkning 1900 (CD)
När landsarkivets filmade böcker tog slut fick jag vända mig till Allerums församling för att få familjens fortsatta öden.

Det enda jag fått fram om Walfrid är följande: ”Sonen Walfrid, sjöman, utflyttad till V. Broby 1908-03-21” enligt brev från Allerums församling 1999-06-30

I mail från 2001-10-30 får jag den kompletterande uppgiften att Walfrid då bodde på Allerum 14.

Fotot av en ung Walfrid har jag fått låna av äldsta dottern Ediths dotter Margot.
Fotograf: Aug. J Kürtz, Långvinkelsg. Hbg.
Brev från Allerums församling 1999-06-30

E-mail Allerum 2001-10-30

 

Mamma Petternilla flyttar enligt samma brev in till Helsingborgs stadsförsamling 1915-11-30. Alla barnen är då utflugna.

  • Carl Hjalmar börjar som dräng redan 1891 på Tornhult, 14 år gammal. Han tar sedan över döde brodern Carl Emils drängplats på Laröd No3 1895.
  • Frans flyttar till Helsingborg 1911-03-18 (28 år gammal)
  • Axel Wilhelm flyttar till Väsby 1902-11-08 (19 år gammal)
  • Anna Maria till Mörarp 1913-10-24 (18 år gammal)
  • Yngsta dottern Clara Theresia bodde under åren 1905-1910 som fosterdotter till Nils Jönsson och hans hustru Johanna på Bröda 3, utflyttad till Välinge 1910-08-20. Om Clara Theresia flyttar med dem, eller kommer åter till Petternilla är oklart. Jag antar att hon flyttade med fosterföräldrarna.
Brev från Allerums församling 1999-06-30
Livet som gift karl i V.Broby och senare Helsingborg
AnnaPaulina och Walfrid - montage

Walfrid gifte sig 11 april 1908 med Anna Paulina Pedersen, och han hade flyttat från Allerum till V.Broby bara veckorna innan vigseln. Vigselförättare var Nils Engström, kyrkoherde. Anna och Walfrid har säkert träffas i hemmaförsamlingen Allerum, där Anna också bodde. Anknytningen till V.Broby kan vara att Anna Paulinas bror Anton bodde där vid tillfället, och kanske visste att det fanns jobb i gruvan i Hyllinge… Men det är bara spekulationer.

Utdrag af Lysnings och vigselbok af den
25 aug 1908 afsändt till Pastors Embetet i Allerum
der lysn till äkt. skett

 

V.Broby SCB Vigda 1908
Anna Paulinas äldsta barn Edith är född 19 januari 1902 i Fleninge. Hon har ”fader: okänd” i SCBs material, men Walfrid har tagit hand om och fostrat henne som sitt barn, så hon förtjänar ändå en plats på Walfrids sida, även om de (kanske) inte har blodsband. Fleninge SCB födda 1902
Sedan är Elsa född 28 september 1908 i V.Broby. Där har Walfrid titeln ”grufarbetare”. Nästa barn, Ingeborg, är född 4 november 1910 i Helsingborgs stadsförsamling. Marta kom 24 mars 1913 och lilla Ruth Margareta (dvs min mormor) är född 18 oktober 1915. Erik föddes 17 januari 1918 och Tage 27 maj 1920. Vi avslutar syskonskaran med Sonja född 5 maj 1922 och Stig född 3 oktober 1924. V.Broby SCB Födda 1908
I maj 1910 kom paret med två barn inflyttande till Helsingborg från V. Broby. 1911 dyker Walfrid upp första gången som arbetare i ”Adresskalender för Helsingborgs stad” boende på Långvinkelsgatan. Familjen bor där drygt ett år, och flyttar sedan i november 1911 ut till Gustavslunds gård. 1912 står Walfrid som arbetare på Farm 70 C, Kv. Lagmannen 2. Under tiden på Gustavslunds gård föds barnen Marta, Ruth och Erik. Mail Maria fs jan 2002
Adresskalender för Helsingborgs stad
Familjen flyttar till kv. 2 Badhuset i november 1918. Jag pusslade ihop detta kvarter med Pålsgatan 1 på grundval att det legat ett badhus (Grönwallska badhuset) där vid St Jörgens Plats under 1800-talet enligt boken Turist i egen stad och ett Helsingborgslexikon som inte finns online längre. Enligt muntlig uppgift från mamma lärde sig Ruth berätta att hon var Ruth Margareta Gustavsson och bodde på Pålsgatan 6 när hon var liten. En titt i adresskalendern 1919 får modifiera gatunumret till 1, annars stämmer det ju bra.

Vi har dock haft lite brydderier med Pålsgatan 1, på västra hörnet mot Hälsobacken. Vi har letat och letat i KEOs böcker för att få en bild på huset, men de bilder där huset eventuellt skulle synas ser det ut som om det bara är ett litet grönområde med ett träd på den hörnan. Så det kan vara fel nummer iallafall (tryckfel?) eller så har vi bara inte haft turen att hitta huset på bild än. Nu ligger där i vilket fall som helst ett stort höghus på platsen…

Mail Maria fs jan 2002
Adresskalender för Helsingborgs stad
Helsingborg A-Ö (ej online)
Turist i egen stad
Från november 1919 bor familjen på Fältarpsvägen 43c (”Mariahusen” kallat) och Walfrid har titeln renhållningsarbetare. Samma uppgifter finns i kalendern för 1921, 1923, 1924 och spökligt nog 1926. Stavning och förkortningar av namn och titel varierar.

Adresskalender för Helsingborgs stad
1911 s. 83 Gustafsson, Walfrid, arb. Långv.gat.157
1912 s. 93 Gustafsson, W. arb. Farm 70C Kv. Lagmannen 2
1919 s. 56 Gustafsson Valfr. arb Pålsgatan 1
1920 s. 61 Gustafsson, W, renh.-arb. Fältarpsv. 43 c
1921 s. 64 Gustafsson W. ren.arb Fältarpsv. 43 c
1923 s. 66 Gustafsson Valfrid ren.arb Fältarpsv. 43 c
1924 s. 70 Gustafsson Valfrid renh.-arb Fältarpsv.43 c
1926 s. 79 Gustafsson Walfr. renh.arb. Fältarpsv 43 c

Mail Maria fs jan 2002
Adresskalender för Helsingborgs stad
Sonen Tage föds i maj 1920 och i december 1921 flyttar äldsta dottern Edith hemifrån. Hon gifter sig i december året efter med John Ståhl. I maj 1922 föds lilla Sonja och i oktober flyttar dottern Elsa till Allerum. Elsa är då 14 år, och jag antar att hon blivit konfirmerad och anses ”vuxen”. Kanske har Walfrid och Anna kontakter kvar i Allerum och skaffar en bra pigplats åt Elsa, men det är bara antaganden. Elsa kommer sedan hem igen i november 1925. Då är minstingen Stig lite drygt ett år gammal. Mail Maria fs jan 2002
Renhållningsarbetaren Walfrid Gustafsson
Walfrid har haft diverse arbeten under sitt liv. Statarlivet i Allerum kan jag bara föreställa mig, m.h.a. boken ”Skånska statare och lantarbetare berättar” av Lars Olsson. Lille Walfrid hjälpte säkert till med både det ena och de andra. ”Skånska statare och lantarbetare berättar” av Lars Olsson
(ISBN: 91-630-3752-1)
Anteckningen från Allerums församling säger att han var sjöman när han flyttade till V.Broby och gifte sig med Anna. Hur länge han varit detta återstår att ta reda på. När Elsa föds har han titeln grufarbetare. När de sedan flyttar in till Helsingborg tog Walfrid säkert vad jobb han kom över. Eftersom titlar var väldigt viktigt på den tiden kan vi sluta oss till att han inte blev fast anställd som renhållningsarbetare förrän runt 1920, då han börjar stå som detta i adresskalendern.

I boken ”Renhållningsverket i Helsingborg – En historik om sophantering och sopgubbar” av Jan Fredriksson finns bra berättelser om hur livet såg ut för renhållningsarbetaren vid denna tid. Arbetet var ”finare” än man kanske föreställer sig, då de anställda hade fast jobb vid kommunen – det var inte många arbetare som kunde skryta om detta på 10- och 20-talet i Helsingborg!

Här står även berättat om ”extringar”, vilket Walfrid mycket väl kan ha gått som innan han fick fast arbete på Renhållningsverket.

F.ö. finns det på sidan 43 i samma bok en härlig personalbild där jag tycker 4an från höger påminner misstänkt mycket om mannen på mammas montage av honom och hustrun Anna. Skulle gärna vilja ha tag på bilden i ”original”, så man kan studera den lite närmre. Den är ju rastrerad i bokversionen.

”Renhållningsverket i Helsingborg – En historik om sophantering och sopgubbar” av Jan Fredriksson
(ISBN: 91-630-3291-0)

Den här bilden ska enligt uppgift från nu bortgångna dottern Ingeborg (som visat bilden i boken för många herrans år sedan för min mamma Inga-Lill (muntl. källa)) föreställa Walfrid. Jag har ingen anledning att tvivla på varken mamma eller Ingeborg, däremot är det lite funderingar kring bildens ålder.

I boken ”Det gamla Helsingborg och det nya – som kameran räddat” del 3 av Karl-Erik Olsson finns en bild föreställande Valfrid på en tömmarrunda på 20-talet. Bildtexten lyder:

”Ett bekant ekipage på Råå var ”Knäckan” eller ”tömmevagnen”, som svarade för latrintömningen fram till 1920-talet. Så särskilt behaglig doft spred knappast vagnen där den drog fram och ändå är den här visade täckt med lämmar, tidigare var kärran öppen! Gubbarna på vagnen var gemytliga, men fick genom sitt yrke dras med öknamn. Till vänster här ”Skit-Albert” Svensson samt Gustavsson, förnamnet tyvärr obekant. En historieberättare talar om att då tömmegubbarna vid ett tillfälle satt på kuskbocken och åt sina medhavda smörgåsar – det var då ”knäckan” var öppen – behövde kärran flyttas. Det skedde med en något häftig knyck varvid den ene dråsade ner i smörjan. Den kvarsittande fortsatte att äta, men vände sig efter en stund om och undrade helt apropå ”Vart tog du vägen…” ”

Samma bild finns publicerad i boken om Renhållningsverket. Bildtexten här lyder:

”Sekelskiftets sopvagn. Baktill hänger sopbaljan som man bar soporna i.
Bilden är tagen 1906.”

I Helsingborgs Renhållningsstyrelses Berättelse 1906 finns samma bild på sidan 49, varför vi nu kan fastslå att åldern på bilden är runt 1906.

”Det gamla Helsingborg och det nya – som kameran räddat” av Karl-Erik Olsson del 3 s.243
(ISSN 0349-7046)Bok ”Renhållningsverket i Helsingborg – En historik om sophantering och sopgubbar” av Jan Fredriksson (ISBN: 91-630-3291-0) s.42Bok”Helsingborgs Renhållnings-
styrelses Berättelse 1906”
s.49Tack Christer Pettersson, renhållningschef i Helsingborg, för all hjälp med detektivarbetet!Tack Karl-Erik Ander för att du skickade en kopia av bilden till mig!
Livet tog slut alldeles för tidigt…
Walfrid slutar sitt liv i en trappa på en jobberunda den 3 december 1925. I dödsboken står följande dödsorsak:
”Fractura basis cranii
Fallit ut för trappa, olyckshändelse”

 

 

 

 

Han begravdes på Pålsjö kyrkogård den 13 december 1925. Vill man besöka graven finns den i tredje urnlunden Pålsjö 3:U 748, där han vilar ihop med hustrun Anna Paulina. Det finns ingen sten på graven.

Det sista som finns om Walfrid är en bouppteckning som jag skrivit av från Helsingborgs Rådhusrätt och Magistrat FIIIa 83 1926
Bouppteckningar 1926 no 1-196
nr 81 avh prot 1926
År 1926 den 11 mars

Läs den i pdf-format (ca. 401K).

Sammanställningen är gjord 2006.

Brev från Maria församling 1996-09-30

Telefonsamtal Helsingborgs Kyrkogårdsförvaltning 2002-02-26

Helsingborgs Rådhusrätt och Magistrat FIIIa 83 1926
Bouppteckningar 1926 no 1-196

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.