Uppdragsforskning

Uppdragsforskning – jag släktforskar åt dig!
Har du alltid velat släktforska, men börjar inse att du aldrig kommer att få tiden? Vill du visa dina barn och barnbarn var du och de kommer ifrån?
Jag erbjuder uppdragsforskning där du får en bok att bläddra i för att titta på alla anfäder.

Grundforskning 3 generationer – 4875 kronor (inkl. moms)

Här forskar jag fram 3 generationer från dina föräldrar födda på 1900-talet (15 st mor- och farföräldrar bakåt). Du når då ungefär till födda runt 1850,  det kan variera kraftigt beroende på generationslängden och om dina anor är yngst eller äldst i syskonskaran. Du får reda på namn, födelse- och dödsinformation, vigseldatum och barnens uppgifter. Syskon antecknas under tiden de bor kvar hemma. Du får även reda på var familjerna bott och vad fadern haft för sysselsättning (och i den mån modern varit annat än piga och hustru).

En skriftlig rapport med angivna källor ingår i paketet (värde 350 kronor).

tradGrundforskning 4 generationer – 7875 kronor (inkl. moms)

Här forskar jag fram 4 generationer från dina föräldrar födda på 1900-talet (30 st mor- och farföräldrar bakåt – se bilden till höger). Du når då ungefär till födda runt 1800-1850,  det kan variera kraftigt beroende på generationslängden och om dina anor är yngst eller äldst i syskonskaran. Du får reda på namn, födelse- och dödsinformation, vigseldatum och barnens uppgifter. Syskon antecknas under tiden de bor kvar hemma. Du får även reda på var familjerna bott och vad fadern haft för sysselsättning (och i den mån modern varit annat än piga och hustru).

En skriftlig rapport med angivna källor ingår i paketet (värde 350 kronor).

Ibland händer det att källor inte finns, det har brunnit i kyrkorna, en okänd far inte går att spåra, varför jag inte kan garantera ett visst antal personer i det framforskade.

De grunduppgifter jag behöver från dig för att kunna börja är dina föräldrars kompletta namn och födelsedatum. Är dina föräldrar födda ca 1940 eller senare behöver jag troligen deras föräldrars namn och födelsedata för att snabbt komma igång (vi har nämligen 70 års sekretess på personuppgifter så jag kommer som forskare bara åt födelseböcker före 1941 nu 2011, där jag får reda på föräldrarnas namn).

Resultatet presenteras i en limbunden A4-bok med mattlaminerat omslag och utvikbara antavlor i A3-format. Extra rapporter kostar 350 kronor styck.

För att göra din forskning roligare och mer levande är det jättebra om du kan hjälpa till att samla in uppgifter från dina nu levande släktingar, som kanske kan ge värdefull information om gåtor och frågetecken som kan dyka upp under forskningen. Även släktanekdoter visar sig ofta innehålla korn av sanning som kan lösa knutar och gåtor på vägen – och de är självklart roliga att dokumentera oavsett sanningshalten! Tänk efter vad du tycker är trevligt och kul – det är det du vill ha bevarat till dina efterlevanden!

Påbyggnadspaket Uppdragsforskning – 1625 kronor (inkl. moms)

Jag har för vana att titta efter bouppteckningar, kartor, i soldatregister och liknande efter hand som spännande infallsvinklar dyker upp. Vill du gå längre tillbaka än de 4 generationerna eller få mer material än i grundpaketet, som i princip bara innehåller kyrkboksmaterial, kan du köpa ett påbyggnadspaket direkt, så kommer detta med i din rapport också.

Vill du hellre använda dig av tidsbaserad forskning istället för att betala för grundpaketet, och själv bestämma under arbetets gång om vi ska gå vidare går det såklart bra!

4gtradSläktträd 4 generationer – 2495 kronor (inkl. moms)

Jag gör ett grafiskt släktträd med grunduppgifterna född-vigd-död 4 generationer från din startperson. Ev. forskning ingår i priset, förutsatt att du har grunduppgifter som underlättar uppstarten. Trädet levereras i A3/A3+-format i rulle. Du väljer om du vill ha utskriften på akvarellpapper eller ett 100g ”vanligt” vitt skrivarpapper. Själva trädet är ca 29×29 cm och ser bra ut både i kvadratisk och rektangulär ram (se exempel på inramat träd till höger). För läsbarhetens skull använder jag en horisontell trädstruktur.

Specialforskning – t.ex. efternamnsutredning och utländsk forskning

Om du vill ha hjälp att ta reda på var ditt efternamn kommer ifrån eller se om du verkligen har adlig släkt som skrönan säger, eller någon annan slags specialinriktad forskning snickrar vi tillsammans ihop ett lämpligt paket. Jag gör en tidsbedömning utifrån min erfarenhet av liknande uppdrag och du betalar ett timpris där vi avtalar timmar efter hand och jag lägesrapporterar under forskningens gång.

Jag utför även släktforskningsuppdrag i Danmark, Norge, Finland och andra länder i mån av tillgängliga on-linekällor. Även detta sker på timbasis med avtal efter hand som forskningen fortgår. Dessa länders ”kyrkböcker” påminner mycket om våra svenska, med en viktig skillnad: motsvarigheten till våra husförhörslängder saknas, varför det är lite svårare att spåra en person från vaggan till graven om personen/familjen flyttat på sig. Undantaget är tidigare svenska Finland, men där är sekretessen så lång att onlinekällorna tar slut runt 1850. Folkräkningar/censuses kan komma för glest och man tappar lätt bort personer och kan behöva handbläddra efter dem.

Utökad släktutredning eller forskarhjälp

Blir du biten efter grundforskningen och vill veta mer om din släkt hjälper jag dig gärna bakåt i tiden eller kikar närmre på vissa personer. Den här tjänsten vänder sig även till dig som forskar själv och kanske behöver hjälp med detektivarbete eller nya friska ögon som kan hitta saker du själv kanske missat i källorna.

Jag jobbar då med timtaxa, och vi avtalar i förväg hur många timmar jag ska lägga på varje pass. Det blir inga obehagliga överraskningar på räkningen!

I den utökade släktforskningen kan jag även komplettera med anteckningar från tillgängliga soldatregister, emigrantkällor, dina historier och annat material som hjälper till att ge dina släktingar liv.

Alla priser på den här sidan anges inkl. moms